Hand in hand voor een rechtvaardige toekomst!

Charles Liégeois

Met Mano Mano, verbindt Charles Liégeois zich tot het verkopen van een koffie die in gezonde, natuurlijke en rechtvaardige omstandigheden wordt geproduceerd door dorpsgemeenschappen die er een billijke winst uit halen.

Mano Mano garandeert ook dat elke afdeling en elke dienst van Charles Liégeois zich inzet voor het respecteren en waarderen van de mensen die instaan voor het productieproces.

Mano Mano komt ten slotte tegemoet aan de eisen van de consument inzake de herkomst van de verkochte koffie en voor het in stand houden van een wederzijdse vertrouwensrelatie tussen de producent en de eindverbruiker.Producten