Koffie Kàn

De trage en ambachtelijke benadering van koffie gaat bij Koffie Kàn over de hele weg die de koffieboon aflegt, met respect voor het product en de productkwaliteit.

Koffie Kàn gaf zichzelf een nieuwe uitdaging: welk antwoord kun je geven aan mensen die vragen naar -dure- labels als garantie voor een 'eerlijk' product. Wij gaan nu verder dan wat labels kunnen garanderen.

De trage en ambachtelijke benadering van koffie gaat bij Koffie Kàn over de hele weg die de koffieboon aflegt, met respect voor het product en de productkwaliteit. Dit respect speelt bij Koffie Kàn daadwerkelijk een centrale rol, in de breedste betekenis zelfs. Maar wij gaan bvb. een stuk verder dan een minimumprijs voor de grondstof.

  1. Naast het selecteren van uitgekiende kwaliteiten (100% Arabicakoffies en bio origines) van kleine koffieplantages, verwerkt Koffie Kàn de koffies op een doordachte manier. Onze zachte benadering zorgt voor een perfect verteerbare koffie met een zachte smaak.
  2. Arabicakoffies van een uitgelezen kwaliteit zijn meestal enkel te vinden op kleine koffie-plantages, waar de boer nog bijzonder veel zorg draagt voor zijn product. Die planters krijgen van ons ook méér dan de geldende marktprijs voor hun koffie, omdat de zekerheid in kwaliteit ook een waarde heeft. Deze manier van samenwerken, willen we doen met zo weinig mogelijk tussenpersonen. Op die manier gaat een zo groot mogelijk deel van onze aankoopkost naar de koffieplanter.
  3. We vinden het ook belangrijk dat er transparantie is binnen onze leveringsketen. Wij kennen de koffieplanters en zij kennen ons. De schakels daartussen – exporteur en importeur – moeten bereid zijn informatie te delen. Dat laat ons toe open kaart te spelen met onze klanten.

Zo kun je op de website van Koffie Kàn (hier) zien hoeveel er betaald wordt in het land van origine (in dollarcent per pound) voor een koffie. Wij hebben geen extern controle-organisme nodig om te garanderen dat een koffieplanter een correcte prijs krijgt, want onze klanten wéten wat er betaald wordt. Dat controle-organisme kost immers ook geld, geld dat dan niet bij de koffieplanter belandt.

We zijn nog lang niet klaar met deze uitdaging rond transparantie en duurzaamheid. Maar we zetten regelmatig stappen in de goede richting en proberen dit zo goed mogelijk meetbaar te maken.Producten