Veiligheid, Risico Beheer en HACCP

Na de lichamelijke noden is veiligheid de eerste basisbehoefte van de mens. Veilig wil zeggen zonder gevaar en het risico bepaalt de grootte van het gevaar. Het risico van een bepaald gevaar is de kans dat dit gevaar zich voordoet, vermenigvuldigd met het effect ervan. Zo is de kans op ontploffing van een kerncentrale bijzonder klein, maar het effect is enorm. Sommigen ervaren dit risico als aanvaardbaar, anderen pleiten voor onmiddellijke sluiting. Anderzijds is een kleine snijwonden bij het versnijden van een ajuin vrij reëel maar met een pleister is het euvel meestal verholpen. Virologen meten voortdurend de kans op besmetting met Covid 19 en passen de maatregelen daarop aan. Onbewust zijn we voortdurend bezig met risicoberekening, bijvoorbeeld bij het beklimmen van een ladder, het oversteken van een drukke baan of als we het vliegtuig nemen.

Voedselveiligheid

Ook eten en drinken kan een gevaar zijn, maar door de strenge reglementering is het risico dusdanig klein dat we er ons niet meer van bewust zijn. We herinneren ons onder andere de colacrisis, de Spaanse wijn met methanol, de peren met chloormequat, maar het was de dioxinecrisis die aanleiding heeft gegeven tot de oprichting van het FAVV en het verplicht toepassen van de HACCP wetgeving bij alle actoren in de voedingssector.

Van producent tot detailhandel moet men het gevaar (Hazard) wegnemen door controlepunten (CP) te voorzien in het productieproces bij de kritische stappen (C) die een gevaar kunnen veroorzaken. Zo moet bij het pasteuriseren of het UHT steriliseren van melk een temperatuur-tijd gehaald worden om bij pasteurisatie alle pathogene en bij UHT gewoon alle micro organismen te doden. De bewaardiepvries moet voortdurend onder -18 ° C blijven, niet omdat de micro organismen dan al activiteit vertonen maar wel omdat sommige biochemische reacties in het voedingsproduct kunnen plaatsvinden boven – 18 ° en er dus bederf optreedt. Deze kritische controlepunten moeten dus gemonitord worden en een en ander wordt tijdens de controlebezoeken van het FAVV geverifieerd.

Preventiehiërarchie bij Marma

Marma is zeer bekommert over de voedselveiligheid. Preventie is onze leidraad en we passen de preventiehiërarchie toe die ook in arbeidsveiligheid gebruikt wordt:

  • Als er een gevaar zou kunnen zijn, tracht dit weg te nemen. Dit doen we door strenge ingangscontrole, temperatuurmeting, visuele controle van de verpakking en het product, staalnames en uiteraard werken we enkel met BIO gecertificeerde producenten/leveranciers
  • Voorkom dat er verder gevaar ontstaat in het proces door voortdurende monitoring van de kritische controlepunten.
  • Voorkom dat de kritische punten overschreden worden met andere preventieve maatregelen
  • Als het gevaar dan toch zou optreden, zorg dan voor een 100% traceerbaarheid zodat er een snelle recall kan gebeuren bij andere klanten.

Temperatuurbewaking

Een voorbeeld hiervan is het controlepunt temperatuurbewaking. We monitoren uiteraard de temperatuur, maar als deze te hoog komt is het kwaad geschiedt, daarom meten we ook de druk van het CO² koelgas, de werking van de schroefcompressoren, de ventilatoren in de verdampers of de elektrische spanning in het hoofdbord.

Van zodra iets afwijkt is er een vooralarm dat een interventie mogelijk maakt alvorens de temperatuur teveel stijgt. De frigo in het nieuwe distributiecentrum, ingedeeld in een compartiment < 4 ° voor zeer gevoelige producten, een compartiment 4 tot < 7 ° voor gekoelde producten en de gekoelde loskade worden op dezelfde wijze opgevolgd.

In onze vrachtwagens is het koelvermogen van de koelgroep dusdanig krachtig dat na een levering de opgewarmde lucht zeer snel wordt gekoeld, zodat de producttemperatuur tijdens transport ook gevrijwaard blijft. Ons WMS systeem registreert bij ontvangst alle gegevens van de binnenkomende producten. Opslag, replenishment en orderpicking via scanning wordt FEFO gestuurd door het WMS met registratie van de bestemmelingen per batch. Zo is full traceability gegarandeerd.

Snelle afhandeling retours

Mocht er ondanks al onze preventiemaatregelen en controles toch een product geleverd worden met afwijkende kwaliteit, informatie of andere dan hebben wij voor U een nieuw retourdocument ontworpen dat U kan terugvinden op Marma Online. Via enkele muisklikken en een keuzetabel kan U het document invullen en ons bezorgen, dit spaart U tijd, ontlast onze interne verkoopdienst en alles kan veel sneller afgehandeld worden.

Ook voor onze ultraverse Groenten en Fruit kan U dit document gebruiken. Bio AGF producten zijn niet behandeld en daardoor soms zeer gevoelig. Indien U na ontvangst kwaliteitsproblemen vaststelt kan U nu heel eenvoudig retour aanvragen waarbij wij ook snel over de nodige informatie beschikken om samen met onze producenten naar een preventieve oplossing te zoeken.

Nieuw bij Marma: Ultravers vis & vlees!

Bij Marma is ons doel om een zo volledig mogelijk assortiment aan te bieden. Ultraverse vis en ultravers vlees maakt ons aanbod compleet!

Waarom is bio niet de Standaard ?

In tijden van klimaatopwarming, pandemies, bosbranden en superorkanen is deze vraag relevanter dan ooit.

Marma is verhuisd naar Fred Chaffartlaan 11 in tienen

550 ton, 80 volle vrachtwagens, 4300 verschillende producten verdeeld over 2000 paletten

Maak kennis met Bart, jouw account manager voor Vlaanderen!

Bij mij kan je terecht met al je vragen over onze producten, diensten en leveringen.

Ecologische alternatieven voor vrijwel alles

Samen met ons team van meer dan 35 gemotiveerde medewerkers staan we als familiebedrijf garant voor dagvaste weekleveringen in heel België.

Covid 19 en bio

Bio kan een alternatief bieden waarbij er duurzaam wordt omgesprongen met de beschikbare grondstoffen

Kanaal Z 'Alle zaken op een rijtje' brengt Marma in beeld

We mochten deze week de opnameploeg van 'Alle zaken op een rijtje' verwelkomen in ons bedrijf.

Marma, een goed georganiseerd logistiek apparaat

Een goed georganiseerd logistiek apparaat is een eerste succesfactor, efficiënt en effectief, met bij Marma de customer service als leitmotiv.

Marma routeplanner. Goed voor het milieu en tijdsbesparend!

Wij blijven onze leverbetrouwbaarheid verbeteren voor een optimale klantenservice.

Marma pakt uit met verse groenten en fruit!

We besloten begin dit jaar de markt te onderzoeken om ook dit deel te kunnen toevoegen aan ons uitgebreid assortiment.

BioXpo beurs van 13 en 14 oktober

Niet alleen onze klanten maar ook vele potentiële toeleveranciers bezochten onze stand en zagen onze ambitieuze toekomstplannen.

Marma blijft de customer service optimaliseren.

De enige constante in het bedrijfsleven is de constante verandering